eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Лозинська Інна Віталіївна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., доц. кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет

Е-пошта: