ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Литвинов Анатолій Іванович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

Е-пошта: