eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Малік Микола Йосипович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., акад. НААН, засл. діяч науки і техніки України, гол. наук. співр. відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: