eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Малік Микола Йосипович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., акад. НААН, засл. діяч науки і техніки України, зав. відділення соціально-економічних проблем розвитку сільських територій, зав. відділу розвитку підприємництва і кооперації, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: