eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Мандзик Валерій Миколайович

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр., ст. наук. співр. відділу економічних проблем водокористування, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Е-пошта: