eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Материнська Ольга Андріївна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. викладач кафедри економіки та аналізу, Вінницький національний аграрний університет

Е-пошта: