ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Материнська Ольга Андріївна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. викладач кафедри економіки та аналізу, Вінницький національний аграрний університет

Е-пошта: