eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Мазнєв Григорій Євтійович

Статті автора:

канд. тех. наук, проф., засл. працівник освіти України, директор Інституту бізнесу і менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Е-пошта: