eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Мазуренко Олена Василівна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр., провід. наук. співр. відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: