ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Мельник Леонід Григорович

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва і бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, директор Науково-дослідного інституту економіки розвитку МОН України і НАН України у складі Сумського державного університету (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)