eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Месель-Веселяк Віктор Якович

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу економіки регіонального розвитку та прогнозування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10)

Е-пошта: