eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Міронова Юлія Володимирівна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. викладач, Вінницький національний технічний університет

Е-пошта: