eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Міщенко Іван Анатолійович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Е-пошта: