eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Місюк Микола Васильович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., декан економічного факультету, Подільський державний аграрно-технічний університет

Е-пошта: