ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Науменко Інна Вікторівна

Статті автора:

канд. екон. наук, асистент кафедри деревооброблюваних технологій та системотехніки лісового комплексу, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Е-пошта: