eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Нечипоренко Олександр Миколайович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., пров. наук. співр. відділу земельних відносин, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: