ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Нелеп Віталій Миколайович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., проф. кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Е-пошта: