eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Нестеренко Світлана Анатоліївна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., зав. кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет (Мелітополь)

Е-пошта: