eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Ніценко Віталій Сергійович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Одеський державний аграрний університет

Е-пошта: