eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Нікітченко Сергій Олександрович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., доц. кафедри організації агробізнесу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Е-пошта: