ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Нів’євський Олег Володимирович

Статті автора:

д-р філософії, ст. викладач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Е-пошта: