ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Новікова Наталія Леонідівна

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, вул. Кіото, 19)

Е-пошта: