eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Новікова Наталя Леонідівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., доц. кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

Е-пошта: