ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Новікова Наталя Леонідівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., доц. кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

Е-пошта: