eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Николюк Ольга Миколаївна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., доц. кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем, Житомирський національний агроекологічний університет

Е-пошта: