ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Онегіна Вікторія Михайлівна

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. кафедри економіки та маркетингу, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Е-пошта: