eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Онегіна Вікторія Михайлівна

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. кафедри економіки та маркетингу, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Е-пошта: