eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Пасхавер Борис Йосипович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., акад. НААН, голов. наук. співр. відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Е-пошта: