eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Павленчик Наталія Федорівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Львівський національний аграрний університет

Е-пошта: