ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Павлов Олександр Іванович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. кафедри, Одеська національна академія харчових технологій

Е-пошта: