eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Павлов Олександр Іванович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. кафедри, Одеська національна академія харчових технологій

Е-пошта: