ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Півень Владислав Сергійович

Статті автора:

студент Навчально-наукового інституту фінансів, економіки і менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)
Е-пошта: