ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Півторак Віталій Сергійович

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр. відділу розвитку підприємництва і кооперації, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: