eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Півторак Віталій Сергійович

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр. відділу розвитку підприємництва і кооперації, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: