ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Правдюк Наталія Леонідівна

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3)
Е-пошта: