eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Прокопенко Катерина Олексіївна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр., ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України» (Київ)

Е-пошта: