eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Прокопенко Катерина Олексіївна

Статті автора:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26)

Е-пошта: