eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Прокопенко КатеринаОлексіївна

Статті автора:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Е-пошта: