ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Пивовар Петро Вікторович

Статті автора:

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, Старий бульвар, 7)
Е-пошта: