ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Ращенко Анастасія Вікторівна

Статті автора:

канд. екон. наук, асистент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, Старий бульвар, 7)
Е-пошта: