eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Россоха Володимир Васильович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Київ)

Е-пошта: