eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Роїк Олександр Митрофанович

Статті автора:

д-р техн. наук, проф., зав. кафедри, Вінницький національний технічний університет

Е-пошта: