eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Саблук Ганна Іванівна

Статті автора:

ст. наук. співр. відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Е-пошта: