eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Саблук Петро Трохимович

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, академік НААН, академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства, Національна академія аграрних наук України (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 9)
Е-пошта: