ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Сас Ірина Сергіївна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. викладач кафедри економіки і менеджменту агробізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, просп. Перемоги, 54/1)

Е-пошта: