ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Савицький Едуард Едуардович

Статті автора:

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Е-пошта: