ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Шолойко Антоніна Сергіївна

Статті автора:

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Васильківська, 90-а)
Е-пошта: