ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Шпичак Олександр Михайлович

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10)

Е-пошта: