eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Шубравська Олена Василівна

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Е-пошта: