eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Шубравська Олена Василівна

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Е-пошта: