ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Шульга Ольга Антонівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., докторант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, просп. Перемоги, 54/1)
Е-пошта: