ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Шумейко Оксана Тарасівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль, вул. Львівська, 11)
Е-пошта: