eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Шутько Тетяна Ігорівна

Статті автора:

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Е-пошта: