eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Шибаєва Наталія Володимирівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., докторант, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Е-пошта: