ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Шибаєва Наталія Володимирівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., докторант, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Е-пошта: