eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Скрипник Андрій Васильович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., зав. кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Е-пошта: