eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Сьомченков Олександр Анатолійович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., докторант, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Київ)

Е-пошта: