eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Степаненко Тетяна Олександрівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри землевпорядного проектування, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Е-пошта: