eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Стукач Тетяна Миколаївна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр., доц. кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет

Е-пошта: